Díjazottak

Életmű­dí­ja­sok

2003 – Los­son­czy Tamás

2004 – Kokas Ignác

2005 – Sváby Lajos

2006 – Ger­zson Pál

2007 – Deim Pál

2008 – Konok Tamás

2009 – Bartl József

2010 – Brez­nay József

2011 – Szent­györ­gyi József

2012 – Veress Sán­dor László

2013 – Ilona Keserű Ilona

2014 — Mol­nár Sándor

2015 — Végh András

2016 — Sza­ba­dos Árpád


Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia díja

2013 — Almási Aladár

2014 — Ger­ber Pál

2015 — Bak­sai József

2016 — Szir­tes János


Maticska Jenő díjasok

2011 — Bele­nyi Sza­bolcs
2012 — Szabó Attila — Hor­váth Roland
2013 — Király Gábor
2014 — Vere­bics Ágnes
2015 — Hor­váth Dániel
2016 — Her­man Levente


MTVA díja

2014 — Balogh Gyula