Élő magyar festészet

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja köz­pon­ti kiál­lí­tá­sán 200 művész 200 alko­tá­sa lát­ha­tó