Kiál­lí­tás hely­színe: Erdei Éva Galé­ria

Kiál­lí­tás címe: Gon­do­la­tok képek­ben
Kiál­lító művé­sz: Necsics Ákos fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Péhl Gab­ri­el­la újság­író
Kurá­tor: Erdei Kvasz­nay Éva

Meg­nyitó idő­pontja: októ­ber 17. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: novem­ber 10.

Nyit­va tar­tás: H-V: 8.00–18.00

ERDEI ÉVA GALÉRIA
1213 Buda­pest, Kon­dor utca 29.