Erdei Éva Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Erdei Éva Galéria

Kiál­lí­tás cí­me: Gondolatok ké­pek­ben
Kiál­lító művé­sz: Necsics Ákos fes­tő­mű­vész
Meg­nyitja: Péhl Gabriella új­ság­író
Kurátor: Erdei Kvasznay Éva

Meg­nyitó idő­pontja: ok­tó­ber 17. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: no­vem­ber 10.

Nyitva tar­tás: H-V: 8.00-18.00

ERDEI ÉVA GALÉRIA
1213 Budapest, Kondor ut­ca 29.