Események betöltése

« All Ese­mé­nyek

  • Ez az event elmúlt.

Nimrud király tisztelete — Varga Erik kiállítása

2017. szeptember 29.-17:00

Meg­nyi­tó: 2017. szep­em­ber 29. 17.00
Helye: Közös tér és Könyv­tár (5062 Kőte­lek, Sza­bad­ság út 1/3.)
Meg­nyit­ja: Magyar Atti­la műgyűj­tő
Köz­re­mű­kö­dik: Var­ga Erik — basszus­gi­tár per­for­mansz
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 30-ig

A kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Spi­ri­tu­á­lis képek, táj­ké­pek és állat­áb­rá­zo­lás jele­nik meg Var­ga Erik fes­tő­mű­vész leg­újabb anya­gá­ban.

A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása:
Közös tér és Könyv­tár Kőte­lek
5062 Kőte­lek, Sza­bad­ság út 1/3.
Nyit­va­tar­tás: H-P 8,00–16,00

Tele­fon : +36 56 496 132

www.kotelek.hu

Részletek

Dátum:
2017. szep­tem­ber 29.
Idő­pont:
17:00
Ese­mény Cate­gory:
Hon­lap:
http://www.kotelek.hu/

Helyszín

Közös tér és Könyv­tár
5062 Kőte­lek, Sza­bad­ság út 1/3. + Goog­le Tér­kép