Események betöltése
Ese­mé­nyek kere­sé­se

Esemény nézetének navigációja

Események — 2017. szeptember 29.

17:00

Nimrud király tisztelete — Varga Erik kiállítása

2017. szeptember 29.-17:00
Közös tér és Könyvtár, 5062 Kőtelek, Szabadság út 1/3.

Meg­nyi­tó: 2017. szep­em­ber 29. 17.00 Helye: Közös tér és Könyv­tár (5062 Kőte­lek, Sza­bad­ság út 1/3.) Meg­nyit­ja: Magyar Atti­la műgyűj­tő Köz­re­mű­kö­dik: Var­ga Erik — basszus­gi­tár per­for­mansz A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 30-ig A kiál­lí­tás rövid leírá­sa: Spi­ri­tu­á­lis képek, táj­ké­pek és állat­áb­rá­zo­lás jele­nik meg Var­ga Erik fes­tő­mű­vész leg­újabb anya­gá­ban. A kiál­lí­tás helyszíne,nyitvatartása:…

Tudj meg töb­bet »
18:00

ÚT A KÖZÉP MISZTÉRIUMÁHOZ — Művészcsoport kiállítása

2017. szeptember 29.-18:00
<span class="caps">NAPÚT</span> Művészeti Akadémia, 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

Meg­nyi­tó: 2017. szep­tem­ber 29. Helye: NAPÚT Művé­sze­ti Aka­dé­mia (2087 Pilis­csa­ba, Egye­tem u. 1.) A kiál­lí­tó művé­szek: Döb­rön­tei Zol­tán, Bíró Edi­na, Kiss Viktor,Hódosi Helga,Müller Rita, Nagy Judit, Myriam Fal­lon Manu­e­la, Kul­csár Edi­na, Szo­bosz­lai Anna­má­ria, Őri Kata­lin, Mol­nár Esz­ter Ágnes, Hav­ril­Ka­ta­lin, Gre­kofs­ki Nat­ha­lie, Cser­ni Tímea, Mol­nár Anna, Simon Zsolt József, Kovács György­né…

Tudj meg töb­bet »
+ Ese­mé­nyek expor­tá­lá­sa