Események betöltése
Ese­mé­nyek kere­sé­se

Esemény nézetének navigációja

Események — 2017. szeptember 30.

11:00

Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény — Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas festőművész, író jubileumi kiállítása

2017. szeptember 30.-11:00
Szigetszentmiklósi Városi Galéria, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.

Meg­nyi­tó: 2017. szep­tem­ber 30. szom­bat 11.00 Helye: Szi­get­szent­mik­ló­si Váro­si Galé­ria (2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.) Meg­nyit­ja: Laj­ta Gábor fes­tő­mű­vész, művé­sze­ti író Köz­re­mű­kö­dik: Sze­ma­dám Tamás gitár­mű­vész A ven­dé­ge­ket köszön­ti: Sol­ti Esz­ter galé­ria­ve­ze­tő A kiallí­tas meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 30-ig Sze­ma­dám György Mun­ká­csy Mihály-díjas magyar fes­tő­mű­vész, művé­sze­ti író és film­ren­de­ző, érde­mes művész. A…

Tudj meg töb­bet »
+ Ese­mé­nyek expor­tá­lá­sa