Események betöltése
Ese­mé­nyek kere­sé­se

Esemény nézetének navigációja

Események — 2017. október 3.

Egész nap

Szüleim emlékére — Meggyes László festőművész kiállítása

2017. október 3.
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.

Meg­nyi­tó: 2017. októ­ber 3. Helye: Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház (2310 Szi­get­szent­mik­lós, Tökö­li u. 19.) A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2017. októ­ber 27-ig Meggyes Lász­ló fes­tő­mű­vész Szü­le­im emlé­ké­re című alko­tá­sa haza­ér­ke­zett. A laki­he­gyi házas­párt kor­hű öltö­zék­ben ábrá­zo­ló fest­mény 2017. októ­ber 3. és 27. között lát­ha­tó a Váro­si Könyv­tár és Közös­sé­gi Ház­ban. A…

Tudj meg töb­bet »
+ Ese­mé­nyek expor­tá­lá­sa