FÉNY ÉS ÁRNYÉK 2016

Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész
ki­ál­lí­tá­sa és szín­há­zi elő­adá­sa
Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeum
(2500 Esztergom, Szent István tér 1.)
2016. Szeptember 23 – 2016. ok­tó­ber 30.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Baranyainé Kontsek Ildikó, a Keresztény Múzeum igaz­ga­tó­ja
Közreműködött:
Horváth Ange László és Atlasz Gábor

http://www.mnmvarmuzeuma.hu/

Comments are closed.