Zöld Ani­kó

Aknay János

Kese­rű Ilo­na

Váli Dezső

Sché­ner Mihály

Vil­helm Károly

Árkossy Ist­ván

Somo­gyi Győ­ző

Kár­pá­ti Tamás

Brá­da Tibor

Brá­da Tibor fest Berek­für­dőn

Brá­da Tibor és kép­ző­mű­vész osz­tály­tár­sai

Török Gábor

Vin­c­ze Angé­la

A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP MA (Image film)

Az áldo­zat sza­bad­sá­ga — a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2016
Szol­no­ki Galé­ria, Aba-Novák Agó­ra Galé­ria, 2016. októ­ber 15 — decem­ber 18.

 

REFLEX — A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2015
Szol­no­ki Galé­ria, TISZA­pART Mozi, 2015. októ­ber 17-december 13.

 

Beszél­ge­tés Vere­bes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vésszel 2017-ben (készítette:Szolnok Tele­ví­zió)