Filmek

Zöld Anikó

Aknay János

Keserű Ilona

Váli Dezső

Schéner Mihály

Vilhelm Károly

Árkossy István

Somogyi Győző

Kárpáti Tamás

Bráda Tibor

Bráda Tibor fest Berekfürdőn

Bráda Tibor és kép­ző­mű­vész osz­tály­tár­sai

Török Gábor

Vincze Angéla

A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP MA (Image film)

Az ál­do­zat sza­bad­sá­ga – a Szolnoki Képzőművészeti Társaság ki­ál­lí­tá­sa 2016
Szolnoki Galéria, Aba-Novák Agóra Galéria, 2016. ok­tó­ber 15 – de­cem­ber 18.

 

REFLEX – A Szolnoki Képzőművészeti Társaság ki­ál­lí­tá­sa 2015
Szolnoki Galéria, TISZApART Mozi, 2015. ok­tó­ber 17-december 13.

 

Beszélgetés Verebes György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vésszel 2017-ben (készítette:Szolnok Televízió)