Flesch Károly Kulturális Központ

Flesch Károly Kul­tu­rá­lis Központ

Kiál­lí­tás címe: “Szi­get­közi tájak és hangulatok”

Kiál­lító művé­szek: Bor­bély Károly, Zuzana Ben­kova, Halmi-Horváth Ist­ván, Heintz Gábor, Kar­c­zagi Endre, Lebó Ferenc, Miro Gáb­ris Miri­nof, Sipeki Zol­tán, Varga György

Meg­nyitja: Pápai Emese művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Moso­nyi Mihály Zenei Alap­fokú Művé­szeti Iskola tanárai

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 26. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 12.

Flesch Károly Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Moson­ma­gyar­óvár, Erkel F. u. 14.