Flesch Károly Kulturális Központ

Flesch Károly Kulturális Központ

Kiál­lí­tás cí­me: “Szigetközi tá­jak és han­gu­la­tok”

Kiál­lító művé­szek: Borbély Károly, Zuzana Benkova, Halmi-Horváth István, Heintz Gábor, Karczagi Endre, Lebó Ferenc, Miro Gábris Mirinof, Sipeki Zoltán, Varga György

Meg­nyitja: Pápai Emese mű­vé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­ködők: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola ta­ná­rai

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. szep­tem­ber 26. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. ok­tó­ber 12.

Flesch Károly Kulturális Központ
Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14.