Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének 2016

Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének
“REJTÉLY” cí­mű ki­ál­lí­tá­sa – 50 mű­vész­ta­nár kö­zös or­szá­gos ki­ál­lí­tá­sa


Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (1092 Budapest, Ráday u. 18.)
2016. ok­tó­ber 8-október 25.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szalay József mű­vész­ta­nár, MROE el­nö­ke
Közreműködött:  Szabó Franciska fes­tő­mű­vész

www.museum.hu/muzeum/953/Ferencvarosi_Helytorteneti_Gyujtemeny

 

Comments are closed.