Meg­nyitó helye: Hegy­vi­dék Galé­ria

Kiál­lí­tó művész: Ola­jos György
Meg­nyitja: Balázs Atti­la

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: októ­ber 9. 18:00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: októ­ber 30.

Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa:
Hét­fő­től szom­ba­tig, 10–18 órá­ig.
hg
1126, Buda­pest, Város­ma­jor utca 16