Hegyvidék Galéria

Meg­nyitó helye: Hegy­vi­dék Galéria

Kiál­lító művész: Ola­jos György
Meg­nyitja: Balázs Attila

Meg­nyitó idő­pontja: októ­ber 9. 18:00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: októ­ber 30.

Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tása:
Hét­főtől szom­ba­tig, 10–18 óráig.
hg
1126, Buda­pest, Város­ma­jor utca 16