Hegyvidék Galéria

Meg­nyitó he­lye: Hegyvidék Galéria

Kiállító mű­vész: Olajos György
Meg­nyitja: Balázs Attila

Megnyitó idő­pont­ja: ok­tó­ber 9. 18:00
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: ok­tó­ber 30.

Kiállítás nyit­va­tar­tá­sa:
Hétfőtől szom­ba­tig, 10-18 órá­ig.
hg
1126, Budapest, Városmajor ut­ca 16