Kapcsolat

Magyar Fes­té­szet Napja Alapítvány

email: fest­na­pinfo(kukac)gmail.com

Az ala­pít­vány beje­gyezve: 2005.október 30.

Szék­he­lye: 1113 Buda­pest, Dió­szegi utca 43.
A kép­vi­selő neve: Atlasz Gábor
A kura­tó­rium elnöke: Bráda Tibor
Cso­portba soro­lás: (1) kul­tu­rá­lis tevé­keny­ség
Számla szám: OTP BANK 11711041–20864037
Adószám:18256749–1-43

Itt írhat nekünk üzenetet.

Név (köte­lező)

Email cím (köte­lező)

Tárgy

Üze­net