Magyar Festészet Napja Alapítvány

Email: festnapinfo@gmail.com
Cím: H-1113 Buda­pest, Dió­sze­gi utca 43.

Az ala­pít­vány beje­gyez­ve: 2005.október 30.
Szék­he­lye: 1113 Buda­pest, Dió­sze­gi utca 43.
A kép­vi­se­lő neve: Vin­c­ze Angé­la
A kura­tó­ri­um elnö­ke: Vere­bes György
Cso­port­ba soro­lás: (1) kul­tu­rá­lis tevé­keny­ség
Szám­la­szám: OTP BANK 11711041–20864037
Adó­szám: 18256749–1-43
Nyil­ván­tar­tá­si szám: 01–01-0009714
Sta­tisz­ti­kai szám­jel: 18256749–9499-569–01

Itt írhat nekünk üzenetet.

Név (köte­le­ző)

Email cím (köte­le­ző)

Tárgy

Üze­net