Kapcsolódó rendezvények

Sep­tem­ber 11. csü­tör­tök
18.00
Szép­há­rom Közös­ségi Tér (Arany­tíz Kft.)

Szep­tem­ber 18. csü­tör­tök
17.30
Nádor Galéria-“Szén­fest­mé­nyek”

Szep­tem­ber 19. pén­tek
18.00
Jászi Galé­ria a Melange-ban

Októ­ber 3. pén­tek
18.00
Vízi­vá­rosi Galé­ria

Októ­ber 7. kedd
17.00
Galé­ria 18

Októ­ber 9. csü­tör­tök
18.00
Hegy­vi­dék Galé­ria

Októ­ber 10. pén­tek
18.00
Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont, San Marco Galé­ria

Októ­ber 12. vasár­nap
16.00
Szent József Ház, T-Art Ala­pít­vány és Bol­dog Sala­mon Kör, közös szer­ve­zése

Októ­ber 13. hétfő
17.00
Kör­mendi Galé­ria

Októ­ber 14. kedd
18.00
Vigyázó Sán­dor Művelő­dési Ház

Októ­ber 16. csü­tör­tök
17.00
Cse­pel Galéria

19.00
Mazart Galé­ria

Októ­ber 17. pén­tek
16.00
Pest­szent­im­rei Közös­ségi Ház

17.00
Pár­be­széd Háza

18.00
József­vá­rosi Galé­ria

18.00
Nagy Imre Álta­lá­nos Művelő­dési Köz­pont Galé­ri­ája

18.00
Nádor Galéria-“Bel­vá­rosi fények“

Októ­ber 18. szom­bat
15.00
Art-MA Művé­szeti Alapítvány

18.00
Magyar Elekt­ro­grá­fiai Tár­sa­ság /MET Galé­ria

Októ­ber 20. hétfő
12.00
MŰEGYETEM RAJZI GALÉRIA / Ybl Egyesület

18.00
Erdei Éva Galé­ria

Októ­ber 21. kedd
18.00
TÜV Rhe­in­land Inter­Cert Kft

Novem­ber 28. pén­tek
19.00
Bake­lit Multi Art Cen­ter