2014. szep­tem­ber 11. csü­tör­tök
18.00
Szép­há­rom Közös­sé­gi Tér (Arany­tíz Kft.)

2014. szep­tem­ber 18. csü­tör­tök
17.30
Nádor Galéria-“Szén­fest­mé­nyek”

2014. szep­tem­ber 19. pén­tek
18.00
Jászi Galé­ria a Melange-ban

2014. októ­ber 3. pén­tek
18.00
Víz­ivá­ro­si Galé­ria

2014. októ­ber 7. kedd
17.00
Galé­ria 18

2014. októ­ber 9. csü­tör­tök
18.00
Hegy­vi­dék Galé­ria

2014. októ­ber 10. pén­tek
18.00
Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Köz­pont, San Mar­co Galé­ria

2014. októ­ber 12. vasár­nap
16.00
Szent József Ház, T-Art Ala­pít­vány és Bol­dog Sala­mon Kör, közös szer­ve­zé­se

2014. októ­ber 13. hét­fő
17.00
Kör­men­di Galé­ria

2014. októ­ber 14. kedd
18.00
Vigyá­zó Sán­dor Műve­lő­dé­si Ház

2014. októ­ber 16. csü­tör­tök
17.00
Cse­pel Galé­ria

19.00
Mazart Galé­ria

2014. októ­ber 17. pén­tek
16.00
Pest­szent­im­rei Közös­sé­gi Ház

17.00
Pár­be­széd Háza

18.00
József­vá­ro­si Galé­ria

18.00
Nagy Imre Álta­lá­nos Műve­lő­dé­si Köz­pont Galé­ri­á­ja

18.00
Nádor Galéria-“Bel­vá­rosi fények“

2014. októ­ber 18. szom­bat
15.00
Art-MA Művé­sze­ti Ala­pít­vány

18.00
Magyar Elekt­rog­rá­fi­ai Tár­sa­ság /MET Galé­ria

2014. októ­ber 20. hét­fő
12.00
MŰEGYETEM RAJZI GALÉRIA / Ybl Egye­sü­let

18.00
Erdei Éva Galé­ria

2014. októ­ber 21. kedd
18.00
TÜV Rhe­in­land Inter­Cert Kft

2014. novem­ber 28. pén­tek
19.00
Bake­lit Mul­ti Art Cen­ter