Meg­nyitó helye: ERDEI ÉVA GALÉRIA
Vén Mária fes­tő­mű­vész, “Az emlé­ke­zés bék­lyói” című kiál­lí­tá­sa.
Meg­nyit­ja: Balázs Sán­dor művé­sze­ti író
Kurá­tor: Erdei Kvasy­nay Éva művé­szet­szer­ve­ző kép­ző­mű­vész

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 20-án, hét­fő, 18 óra­kor
A tár­lat meg­te­kint­he­tő októ­ber 27-ig

A galé­ria elér­he­tő a Cse­pe­li Szent Imre tér­ről a 148-as autó­busszal.
A Szar­ka utcá­nál kell leszáll­ni, amely merő­le­ges a Kon­dor utcá­ra.
A busz­tól 3–5 perc gya­log

1213 Buda­pest, Cse­pel Kon­dor utca 29.