Galéria 18

Meg­nyitó helye: Fővá­rosi Szabó Ervin Könyv­tár Lőrinci Nagykönyvtár

Külüs László festőmű­vész, “Örök­ség” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: Her­pai And­rás művészettörténész

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Kiál­lí­tás zenemű­vekre, kórusmű­vekre és Szent­györ­gyi József alko­tói mun­kás­sá­gára ref­lek­tál vagy abból merít inspirációt.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 7-én 17 órafszek logo
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014 októ­ber 31.
Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tása:
H-Sze-CS-P: 9–18 óráig
K, Szo:9–13 óráig

1183 Buda­pest, Thö­köly út 5.