Nagy Imre ÁMK Galériája

Meg­nyitó helye: Nagy Imre Álta­lá­nos Művelő­dési Köz­pont Galé­ri­ája
A meg­nyitó idő­pontja: 2014. októ­ber 17. 18.00

Csol­lák Mihály festőmű­vész kiál­lí­tása nyí­lik “Angyal-Bohócok.…álmaim” cím­mel
Meg­nyitja:
Sinó­ros Szabó Kata­lin, művé­szet­tör­té­nész.A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. októ­ber 17 — novem­ber 12.

amk logo

Cím: 1214 Buda­pest, Simon Boli­vár sétány 4–8.