Nagy Imre ÁMK Galériája

Megnyitó he­lye: Nagy Imre Általános Művelődési Központ Galériája
A meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014. ok­tó­ber 17. 18.00

Csollák Mihály fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa nyí­lik “Angyal-Bohócok….álmaim” cím­mel
Megnyitja:
Sinóros Szabó Katalin, mű­vé­szet­tör­té­nész.A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. ok­tó­ber 17 – no­vem­ber 12.

amk logo

Cím: 1214 Budapest, Simon Bolivár sé­tány 4-8.