Meg­nyi­tó helye: Nagy Imre Álta­lá­nos Műve­lő­dé­si Köz­pont Galé­ri­á­ja
A meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014. októ­ber 17. 18.00

Csol­lák Mihály fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa nyí­lik “Angyal-Bohócok.…álmaim” cím­mel
Meg­nyit­ja:
Sinó­ros Sza­bó Kata­lin, művé­szet­tör­té­nész.
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. októ­ber 17 — novem­ber 12.

amk logo

Cím: 1214 Buda­pest, Simon Boli­vár sétány 4–8.