ALBERTIRSA

októ­ber 16.
Móra Ferenc Kul­tu­rá­lis Köz­pont

DABAS

októ­ber 16.
Kos­suth Kul­tu­rá­lis Köz­pont és Könyv­tár

DÖMSÖD

szep­tem­ber 19.
Pető­fi Sán­dor Emlék­mú­ze­um és Bazsonyi-Vecsési Kép­tár

októ­ber 18.
Pető­fi Sán­dor Emlék­mú­ze­um, Bazsonyi-Vecsési Kép­tár és Döm­söd nagy­temp­lo­mi Refor­má­tus Egy­ház­köz­ség

EGER

szep­tem­ber 19.
Temp­lom Galé­ria

októ­ber 8 17.52
Vit­ko­vics Alko­tó­ház és Művész­te­lep

GÖDÖLLŐ

októ­ber 10.
Leven­du­la Galé­ria

GYŐR

szep­tem­ber 26
Rómer Fló­ris Művé­sze­ti és Tör­té­ne­ti Múze­um — Ester­há­zy Palo­ta

októ­ber 15.
Múze­um­ház

októ­ber 21.
Nyugat-magyarországi Egye­tem Apá­czai Cse­re János Kar

JÁSZBERÉNY

októ­ber 18. 15.00
Lehel Film-Színház

októ­ber 18. 17.00
Jász Galé­ria

NAGYKOVÁCSI

októ­ber 9.
Öreg­is­ko­la Közös­sé­gi Ház és Könyv­tár

NAGYKÖRŰ

októ­ber 14.
Nagy­kö­rű Galé­ria

NYÍREGYHÁZA

októ­ber 21.
Móricz Zsig­mond Megyei és Váro­si Könyv­tár

RÁCKEVE

októ­ber 16.
Keve Galé­ria

SIÓFOK

októ­ber 22.
Démuth Galé­ria

SOPRON

októ­ber 16
Torony Galé­ria

SZENTENDRE

októ­ber 18.
MANK Galé­ria

SZIGETSZENTMIKLÓS

októ­ber 10.
Váro­si Galé­ria

SZOLNOK

októ­ber 1. 17.00
Ver­se­ghy Ferenc Könyv­tár

októ­ber 8. 17.00
Dam­ja­nich János Múze­um

októ­ber 16. 17.00
Aba-Novák Agó­ra Kul­tu­rá­lis Köz­pont

októ­ber 17. 14.00
KERT Galé­ria

októ­ber 17. 16.30
Szo­bosz­lai Galé­ria

októ­ber 17. 18.00
Szol­no­ki Művé­sze­ti Egye­sü­let

TISZASÜLY

októ­ber 5.
Tisza­sü­lyi Műve­lő­dé­si Ház

SZLOVÁKIA

LOSONC

szep­tem­ber 25
Sza­bó Gyu­la Emlék­ház

DUNASZERDAHELY

októ­ber 22.
Kor­társ Magyar Galé­ria