kapcsolódó rendezvények

Budapest

Szeptember 7.
18.00 – Tárt Kapu Galéria, Budapest, Hőgyes Endre u. 2.

Szeptember 16.
18.00 – Kiállítás Ars Sacra Fesztivál al­kal­má­ból, San Marco Galéria, 1032 Buda­pest, San Marco u. 81.

Szeptember 22.
18.00 – „56-os ol­tár” – Szent István Bazilika / Lovag te­rem, Budapest, Szent István tér 1.

Októ­ber 3.
17.00 – KSH Könyvtár, “Sohaország lé­te­zik”, dr. Sándor Eszter Anita, Sándor Gyöngyvér Orsolya ki­ál­lí­tá­sa, 1024 Budapest, Keleti Károly ut­ca 5.

Októ­ber 5.
18.00 – Erlin Galé­ria, Buda­pest, Ráday ut­ca 49.
19.00 – Zaka­riás Ist­ván ki­ál­lí­tá­sa, K.A.S. Galé­ria, Buda­pest, Bar­tók Béla út 9.

Októ­ber 7.
15.00 – MAROSI ILONA mű­te­rem lá­to­ga­tás, na­pon­ta 15.00-19.00, 1023 Budapest, Daru ut­ca 2/c.

Októ­ber 10.
18.00 – Festőiség az elekt­rog­rá­fi­á­ban – Áthatások 6. – Memento 56, MET Galéria, 1117 Budapest, Bölcső u. 9. fszt. 1.

Október 12.
18.00 – Art 9 Galéria, Budapest, Ráday u. 47.
18.30 – byArt ga­lé­ria, Budapest, Ráday u. 47. Fszt. 1.
18:00 – Z Szabó Zoltán, “Időszeletek”, Újlipótvárosi Klub-Galéria, Budapest, Tátra ut­ca 20/b

Október 13.
18.00 – Józsefvárosi Galéria, Rékassy Csaba gra­fi­kusmű­vész ki­ál­lí­tá­sa , Budapest, József krt. 70.
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 7–28.
18.00 – Gáll Ádám, “Eltűnésmintázatok”, Újli­pót­vá­rosi Klub-Galéria , Budapest, Tátra ut­ca 20/b

Oktober 14.
17.00 – Corvin Rajziskola/ Tranzit Art Cafe
18.00 – 2B Galé­ria, “Jótékony se­rény­ke­dé­sük­ben az an­gya­lok”, Budapest, Ráday u. 47.
18.00 – San Marco Galéria, A T-Art Ala­pít­vány fes­tő támo­ga­tó­i­nak cso­por­tos ki­ál­lí­tá­sa, Buda­pest, San Marco u. 81.

Októ­ber 16.
10.00 – Óbu­dai Kul­tu­rá­lis Központ, Alko­tó­nap, Buda­pest, San Marco u. 81.

Október 17.
18.00 – Kondor Béla Közösségi Ház, Budapest, Kondor Béla sé­tány 8.

Október 18.
16.00 – IX. ke­rü­le­ti di­á­kok fes­tő per­for­man­sza, Buda­pest, Kál­vin tér.
18.00 – Városháza Galéria, “Őrizzük vi­ze­in­ket” ki­ál­lí­tás, Budapest, Üllői út 400.
18.00 – Gazdagréti Közösségi Ház Rét Galériájában Dudás Gyula fes­tő­mű­vész ké­pe­i­ből nyí­lik tár­lat “Aranykor” cím­mel.
18.00 – ARTÉR Szalon / Határtalanul, az ARTÉR Művészeti Egyesület ki­ál­lí­tá­sa, 1221 Budapest, Mária Terézia u. 7.

Októ­ber 19.
18.00 – Szent József Ház, Tenk László-Leg­újabb ké­pek, Buda­pest, Temp­lom u. 20.

Albertirsa

októ­ber 15.
11.00 – Móra Ferenc kul­túrá­lis köz­pont, Csontváry László Dániel át­irat­ban, Albertirsa, Pesti út 85

Belgrád, Szerbia

Szeptember 19.
19.00 – A test pil­lé­rei – Verebes György ki­ál­lí­tá­sa – Collegium Hungaricum Belgrád, 11000 Beograd, Gračanička 14.

Eger

Októ­ber 18.
17.00 – Földi Péter ki­ál­lí­tá­sa az EKMK Vitkovics Alkotóházban, Eger, Szé­che­nyi ut­ca 55.

Győr

Szeptember 16.
16.00 – Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, kiál­lí­tás cí­me – “Irgalmasság”, Győr, Káptalandomb 26

Jászberény

Október 7.
19.00 – “Kamuflázs” – Bíró Boglárka fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa, Lehel Film-Színház, 5100 Jászberény, Fürdő u. 3.

Október 22.
15.00 – “Kartávolság – Kézközel”, Jászkürt Fogadó, 5100 Jászberény, Déryné u. 6.

Mosonmagyaróvár

Szep­tem­ber 26.
17.00 – “Szi­get­közi tá­jak és han­gu­la­tok”, Flesch Károly Kul­tu­rá­lis Központ, Moson­ma­gyar­óvár Erkel F. u. 14.

Nagy­körű

Október 7.
17.00 – Nagykörű Galéria, Tamás Mária ki­ál­lí­tá­sa, Nagy­körű, Rákó­czi u. 29.

Ráckeve

Októ­ber 14.
18.00 – Keve Galéria, Szabó Ábel fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa, 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos ut­ca 49.

Salgótarján

Októ­ber 18.
11.45 – Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész ki­ál­lí­tá­sa, Sal­gó­tar­jáni Madách Imre Gim­ná­zium, Fayl Fri­gyes Galéria, Sal­gó­tar­ján, Arany János út 12.

Szigetszentmiklós

Szeptember 24.
11.00 – PATAK FESZTIVÁL, Városi Galéria, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.

Október 15.
15.00 – AKCIÓ FESTÉSZET, Városi Könyvtár és Közösségi Ház, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.

Október 20.
18.00 – Somogyi György Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész, Városi Galéria, 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.