K.A.S. Galéria

Zaka­ri­ás Ist­ván kiál­lí­tá­sa

Meg­nyitja: Szűcs György

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 5. 19.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 21.

Nyit­va tar­tás: K-P: 14.00–18.00

K.A.S. Galé­ria
tel.: +36 30 906 1764
kasgaleria@gmail.com
facebook.com/kasgaleria
www.kasgaleria.tumblr.com

1114 Buda­pest, Bar­tók Béla út 9.