K.A.S. Galéria

K.A.S. Galéria

Zakariás István ki­ál­lí­tá­sa

Meg­nyitja: Szűcs György

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 5. 19.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. ok­tó­ber 21.

Nyitva tar­tás: K-P: 14.00-18.00

K.A.S. Galéria
tel.: +36 30 906 1764
kasgaleria@gmail.com
facebook.com/kasgaleria
www.kasgaleria.tumblr.com

1114 Budapest, Bartók Béla út 9.