ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET A KEPES INTÉZETBEN

A Magyar Fes­té­szet Nap­ja kiemelt hely­szí­ne­ként Eger meg­nyit­ja kiál­lí­tó­he­lye­it a magyar fes­té­szet szá­má­ra: a Kepes Inté­zet, a Temp­lom Galé­ria és magán galé­ri­ák vár­ják 2018. októ­ber 13-án a fes­té­szet rajon­gó­it.