Kiemelt rendezvények

Kiemelt rendezvények


Október 3.
17.00 – “Üresség” – Molnár Sándor festőmű­vész kiál­lí­tása, Pesti Vigadó, 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

Októ­ber 8.
12.00 – MROE (Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete) kiállítás, 1092, Budapest Ráday u. 18.

Októ­ber 11.
18.00 – “Miniképek” kiál­lí­tás, Vízivárosi Galéria, Budapest, Kapás utca 55.

Októ­ber 14.
11.00 – Magyar Fes­té­szet Napja Újbudán, egész napos rendezvény.
18:00 – B32 Galéria, Kokas Ignác emlékkiállítás a művész születésének 90. évfordulója alkalmából, Budapest, Bartók Béla út 32.

Októ­ber 16.
11.30 — Esz­ter­gomi Keresz­tény Múzeum: “Magyar­or­szági szen­tek” orszá­gos pályá­zati kiál­lí­tás díj­ki­osz­tás­sal. Tár­lat­ve­zető: Kont­sek Ildikó a Keresz­tény Múzeum igaz­ga­tója.
12.30 — Dzsámi Galé­ria: „ Fény­bri­gád és meg­hí­vot­tai” üveg­fes­té­szeti kiál­lí­tás.
Meg­nyitja: Sze­ke­resné Czi­nege Erzsé­bet az intéz­mény igaz­ga­tója. Élő zene. Cate­ring. Kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 4.
14.30 — Ron­della Galé­ria: ”Üdvöz­let a sza­bad­ság­ho­zók­nak” Salus liber­ta­tem fer­en­ti­bus”
Orszá­gos fes­té­szeti pályá­zati kiál­lí­tás az 1956-os for­ra­da­lom és Mind­szenty bíbo­ros úr emlé­ké­nek szen­telve. A néző­ket üdvözli Dr. Erdő Péter bíbo­ros esz­ter­gomi érsek úr. Meg­nyitja: Kont­sek Ildikó a Keresz­tény Múzeum igaz­ga­tója. Díjkiosztás. Kiállítás megtekinthető: 2016. november 9.
16.30 – “Fény és árnyék” — Atlasz Gábor festőmű­vész kiál­lí­tása és szín­házi előadása, Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, Esztergom, Szent István tér 1.

Októ­ber 17.
18.00 — ”Női vonal V” Pró­féta Galé­ria, Buda­pest Szt. Gel­lért tér 3.

Október 18.
18:00 – Karin­thy Szalon, “Made in Country” cso­por­tos kiállítás, Budapest, Karinthy Frigyes út 22.

Októ­ber 19.
16.00 — Művészeti iskolások kiállítása, Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria. Budapest, Deák Ferenc u.17.

Októ­ber 20.
18.00 – Klebelsberg Kultúrkúria, Csoportos síkplasztika kiállítás, Buda­pest, Temp­lom u. 2–10.

Októ­ber 21.
17.00 – “Sza­bad­ság“, Vin­cze Angéla festőmű­vész kiál­lí­tása, Erdei Éva Galéria, Budapest Kondor u. 29.

Októ­ber 22.
18.00 — ”Tra­dí­ció és meg­úju­lás” üveg­fes­té­szeti kiál­lí­tás a Róth Miksa Emlék­ház­ban. Élő zene. Buda­pest, VII. Nefe­lejcs u. 26.

Szolnoki rendezvények

Októ­ber 5 -­ 23.