Kortárs Magyar Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: Kor­társ Magyar Galé­ria, Dunaszerdahely

Kiál­lí­tás címe: ERATO
Erato VII. Nem­zet­közi Képzőmű­vé­szeti Pályá­zat és Kiállítás

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A pályá­za­ton részt vehet min­den képző-és iparmű­vész, meg­kö­tött­ség nél­kül.
A kiírás nem­zet­közi, ter­vünk a hazai és hatá­ron túli kor­társ művé­szek talál­ko­zása és bemu­tat­ko­zása az ero­ti­kus han­gu­latú művekkel.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 22. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 18.

Nyitva tar­tás:
hétfő 9:00–13:00
kedd 9:00–17:00
szerda 9:00–17:00
csü­tör­tök 9:00–17:00
pén­tek 9:00–17:00
szom­bat 10:00–16:00
vasár­nap Zárva

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­hető­sége:
929, Gyulu Sza­bóa 304/2, 929 01 Dunajská Streda, Szlo­vá­kia