Kossuth Kulturális Központ és Könyvtár

Kiál­lí­tás hely­színe: Kossuth Kulturális Központ és Könyvtár, Dabas

Kiál­lí­tás cí­me: Válogatás Lóránt János Demeter és Lous Stuijfzand mun­ká­i­ból
Kiál­lító művé­szek: Lóránt János Demeter és Lous Stuijfzand

Meg­nyitja: P. Szabó Ernő
Közreműködők: Pálinkásné Balázs Tünde al­pol­gár­mes­ter, Kovács Éva brá­csa­mű­vész és ba­rá­tai

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas, ér­de­mes mű­vész és Lous Stuijfzand kép­ző­mű­vész mun­ká­i­nak be­mu­ta­tá­sa.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 16. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 13.

Nyitva tar­tás:
hét­fő és pén­tek: 13 – 17 órá­ig
kedd­től csü­tör­tö­kig: 9 – 17 órá­ig
hét­vé­gén elő­re egyez­te­tett idő­pont­ban (te­le­fon: 29/362-545, 06 30/534 1138)

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház,
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.