Kossuth Kulturális Központ és Könyvtár

Kiál­lí­tás hely­színe: Kos­suth Kul­tu­rá­lis Köz­pont és Könyv­tár, Dabas

Kiál­lí­tás címe: Válo­ga­tás Lóránt János Deme­ter és Lous Stu­ijf­zand mun­ká­i­ból
Kiál­lító művé­szek: Lóránt János Deme­ter és Lous Stu­ijf­zand

Meg­nyitja: P. Szabó Ernő
Köz­remű­ködők: Pálin­kásné Balázs Tünde alpol­gár­mes­ter, Kovács Éva brá­csamű­vész és barátai

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Lóránt János Deme­ter Munkácsy-díjas, érde­mes művész és Lous Stu­ijf­zand képzőmű­vész mun­ká­i­nak bemutatása.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 13.

Nyitva tar­tás:
hétfő és pén­tek: 13 — 17 óráig
keddtől csü­tör­tö­kig: 9 — 17 óráig
hét­vé­gén előre egyez­te­tett idő­pont­ban (tele­fon: 29/362–545, 06 30/534 1138)

Kos­suth Ház Galé­ria és Kere­kes László Alko­tó­ház,
2370 Dabas, Kos­suth László u. 19.