Koszo­rú­zás a Csont­váry emléktáblánál

2013. ok­tó­ber 18.
Koszorúzás a Csontváry em­lék­táb­lá­nál
Köszöntőt mon­dott:
Kiss Zoltán Lászl
Jankovics Marcell

 

Comments are closed.