Külföldi csatlakozó rendezvények

OKTÓBER 3. csütörtök

18.00
Művé­sze­tek Háza — Dom ume­nia
Kas­sa Szlo­vá­kia

Med­nyánsz­ky Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Czim­bal­mos­né Mol­nár Éva Magyar­or­szág kas­sai főkon­zul­ja
2013. októ­ber 24-ig

OKTÓBER 4. péntek

18.00
Kor­társ Magyar Galé­ria
Vermes-villa Duna­szer­da­hely

Hom­mage á Med­nyánsz­ky — A Med­nyánsz­ky Tár­sa­ság tag­sá­ga kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Pogány Gábor művé­szet­tör­té­nész
2013. októ­ber 24-ig

OKTÓBER 18. péntek

18.00
Pál Auk­ci­ós­ház és Galé­ria, Leven­du­la Galé­ria
530120 Csík­sze­re­da, Szász End­re utca 28., Romá­nia

Magyar Fes­té­szet Nap­ja Csík­sze­re­dá­ban – Gál Lehel
fes­tő­mű­vész és Veress Enéh szob­rász­mű­vész kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja: Vor­zsák Gyu­la kurá­tor
2013. novem­ber 18-ig