Külföldi csatlakozó rendezvények

OKTÓBER 3. csütörtök

18.00
Művé­sze­tek Háza — Dom ume­nia
Kassa Szlo­vá­kia

Med­nyánszky Tár­sa­ság kiállítása

Meg­nyitja: Czim­bal­mosné Mol­nár Éva Magyar­or­szág kas­sai főkon­zulja
októ­ber 24-ig

OKTÓBER 4. péntek

18.00
Kor­társ Magyar Galé­ria
Vermes-villa Duna­szer­da­hely

Hom­mage á Med­nyánszky — A Med­nyánszky Tár­sa­ság tag­sága kiállítása

Meg­nyitja: Pogány Gábor művé­szet­tör­té­nész
októ­ber 24-ig

OKTÓBER 18. péntek

18.00
Pál Auk­ci­ós­ház és Galé­ria, Leven­dula Galé­ria
530120 Csík­sze­reda, Szász Endre utca 28., Románia

Magyar Fes­té­szet Napja Csík­sze­re­dá­ban – Gál Lehel
festőmű­vész és Veress Enéh szob­rászmű­vész kiállítása

Meg­nyitja: Vor­zsák Gyula kurá­tor
novem­ber 18-ig

Comments are closed.