KULTI

KULTI-Őrmezei Közösségi Ház, Kő-Tár-Lat és Emelet Galéria
2014. ok­tó­ber 17. pén­tek, 18.00

“80 éves len­ne…”
Kóka Ferenc (1934-1997) fes­tő­mű­vész, gra­fi­kus em­lék­ki­ál­lí­tá­sa
a Magyar Festészet Napja al­kal­má­ból.
Az Újbudai Kulturális Intézet (KULTI) és a Kóka Ferenc Művészeti Alapítvány kö­zös tár­la­ta.
A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: Molnár Valéria dr., a Kóka Ferenc Művészeti Alapítvány el­nö­ke
Közreműködik: Bajovics Milán, ze­ne­szer­ző, he­ge­dű­mű­vész
A tár­lat a Magyar Festészet Napja Alapítvány véd­nök­sé­gé­vel jött lét­re.
A tár­lat meg­te­kint­he­tő: no­vem­ber 11-ig, hét­köz­na­po­kon 10-18 órá­ig.

1112 Budapest, Cirmos u. 8.
ujbuda_logo