Lapzárta

Kérünk min­den ga­lé­ri­át, aki csat­la­koz­ni sze­ret­ne a 2013 évi Festészet Napjához, leg­ké­sőbb szep­tem­ber 10-én es­te 20 órá­ig te­gye meg. Ezen idő­pon­tot kö­ve­tő­en az űr­la­pot le­vesszük a hon­lap­ról.

Köszönettel,
A szer­ve­zők

Comments are closed.