Lapzárta

Kérünk min­den galé­riát, aki csat­la­kozni sze­retne a 2013 évi Fes­té­szet Nap­já­hoz, leg­később szep­tem­ber 10-én este 20 óráig tegye meg. Ezen idő­pon­tot követően az űrla­pot levesszük a honlapról.

Köszö­net­tel,
A szer­vezők

Comments are closed.