Limes -a Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása 2017

A Kép­ző­mű­vé­szet Ünne­pe a Magyar Fes­té­szet Nap­ja alkal­má­ból Szol­nok, 2017. októ­ber 14. A film­ben sze­re­pe­lő hely­szí­nek: Kósa János Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa — Szol­no­ki Művész­te­lep Kert Galé­ria LIMES — a Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2017 — Aba-Novák Agó­ra Galé­ria IV. Szol­no­ki Bronz­szob­rá­sza­ti Szim­pó­zi­um kiál­lí­tá­sa Aba-Novák Agó­ra Galé­ria kül­ső ter­me LIMES — A Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság kiál­lí­tá­sa 2017 meg­nyi­tó ünnep­ség és díj­át­adó gála — Szol­no­ki Galé­ria