Magyar Festészet Napja 2014

A FixTv ven­dé­ge: Iski Kocsis Tibor — fes­tő­mű­vész, kura­tó­ri­u­mi tag — Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány
A jelen videó és audio tar­ta­lom a FIX tele­ví­zió kizá­ró­la­gos tulaj­do­na. Min­den jog fenn­tart­va.