Kiál­lí­tás hely­színe: MANK Galé­ria, Szent­end­re Régi Művész­te­lep
Kiál­lí­tás címe: “Buhály 70”
Kiál­lító művé­sz: Buhály József
Meg­nyitja: Weh­ner Tibor
Köz­re­mű­kö­dők: Dóczy Péter szín­mű­vész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa: Élet­mű kiál­lí­tás

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 18. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 8.

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Buda­pest­ről Szent­end­ré­re HÉV-el.
MANK Galé­ria
Régi Művész­te­lep
2000 Szent­end­re, Bog­dá­nyi utca 51.