MANK Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: MANK Galéria, Szentendre Régi Művésztelep
Kiál­lí­tás cí­me: “Buhály 70”
Kiál­lító művé­sz: Buhály József
Meg­nyitja: Wehner Tibor
Közreműködők: Dóczy Péter szín­mű­vész

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa: Életmű ki­ál­lí­tás

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 18. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 8.

Kiállítás meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge:
Budapestről Szentendrére HÉV-el.
MANK Galéria
Régi Művésztelep
2000 Szentendre, Bogdányi ut­ca 51.