MANK Galéria

Kiál­lí­tás hely­színe: MANK Galé­ria, Szent­endre Régi Művész­te­lep
Kiál­lí­tás címe: “Buh­ály 70″
Kiál­lító művé­sz: Buh­ály József
Meg­nyitja: Weh­ner Tibor
Köz­remű­ködők: Dóczy Péter színművész

Kiál­lí­tás rövid leírása: Életmű kiállítás

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 18. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 8.

Kiál­lí­tás meg­kö­ze­lít­hető­sége:
Buda­pestről Szent­end­rére HÉV-el.
MANK Galé­ria
Régi Művész­te­lep
2000 Szent­endre, Bog­dá­nyi utca 51.