MIMK

Meg­nyitó helye: Madách Imre Művelő­dési Köz­pont, Vác

Artézi Galé­ria Művé­szei kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Weh­ner Tibor
Köz­remű­ködők: Németh Dóra, Kecs­ke­méti Kál­mán, Ladá­nyi Imre, Németh Géza,
Orvos And­rás, Sze­me­thy Imre

Kiál­lí­tás az Artézi Galé­ria művé­szeit mutatja be.
www.artezi.hu
Meg­nyitó idő­pontja: 2014. 10.17., 18 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014. 11. 10.
Madách Imre Művelő­dési Köz­pont
2600 Vác, Dr. Csá­nyi L. krt. 63.