Meg­nyitó helye: Madách Imre Műve­lő­dé­si Köz­pont, Vác

Arté­zi Galé­ria Művé­szei kiál­lí­tá­sa
Meg­nyitja: Weh­ner Tibor
Köz­re­mű­kö­dők: Németh Dóra, Kecs­ke­mé­ti Kál­mán, Ladá­nyi Imre, Németh Géza,
Orvos And­rás, Sze­me­thy Imre

Kiál­lí­tás az Arté­zi Galé­ria művé­sze­it mutat­ja be.
www.artezi.hu
Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014. 10.17., 18 óra
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. 11. 10.
Madách Imre Műve­lő­dé­si Köz­pont
2600 Vác, Dr. Csá­nyi L. krt. 63.