MIMK

Meg­nyitó he­lye: Madách Imre Művelődési Központ, Vác

Artézi Galéria Művészei ki­ál­lí­tá­sa
Meg­nyitja: Wehner Tibor
Közreműködők: Németh Dóra, Kecskeméti Kálmán, Ladányi Imre, Németh Géza,
Orvos András, Szemethy Imre

Kiállítás az Artézi Galéria mű­vé­sze­it mu­tat­ja be.
www.artezi.hu
Megnyitó idő­pont­ja: 2014. 10.17., 18 óra
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014. 11. 10.
Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.