Miniképek

2013. ok­tó­ber 21-november 12.

Prestige Galéria (1055 Budapest, Falk Miska u. 7.)
MINIKÉPEK-100 fes­tő kö­zös ki­ál­lí­tá­sa
Megnyitotta: Dr. Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író

 

Comments are closed.