MNG Extra

| 0 comments

Pén­tek este (11.04.)  az MNG Extra prog­ram kere­té­ben este 10-ig lesz nyitva a Magyar Nem­zeti Galé­ria, így
lát­ható lesz a Fes­té­szet Napja kiál­lí­tás is.

MNG Extra
18.00–22.00
Min­den hónap első pén­te­kén meg­hosszab­bí­tott nyitva tar­tás­sal,
tár­lat­ve­ze­té­sek­kel, kon­cer­tek­kel, kre­a­tív műhellyel vár­juk ked­ves
láto­ga­tó­in­kat!
HELYSZÍN:
Magyar Nem­zeti Galé­ria, C épület

Vélemény, hozzászólás?