MNG Extra

| 0 comments

Péntek es­te (11.04.)  az MNG Extra prog­ram ke­re­té­ben es­te 10-ig lesz nyit­va a Magyar Nemzeti Galéria, így
lát­ha­tó lesz a Festészet Napja ki­ál­lí­tás is.

MNG Extra
18.00-22.00
Minden hó­nap el­ső pén­te­kén meg­hosszab­bí­tott nyit­va tar­tás­sal,
tár­lat­ve­ze­té­sek­kel, kon­cer­tek­kel, kre­a­tív mű­hellyel vár­juk ked­ves
lá­to­ga­tó­in­kat!
HELYSZÍN:
Magyar Nemzeti Galéria, C épü­let

Vélemény, hozzászólás?