Móra Ferenc Kulturális Központ

Kiál­lí­tás hely­színe: Móra Ferenc Kulturális Központ, Albertirsa

Kiál­lí­tás cí­me: Egy har­ma­dik idő…
Kiál­lító művé­szek: Czene Márta és Szabó Ábel
Meg­nyitja: Muladi Brigitta

Közreműködők:
Albertirsai Művészeti Iskola nö­ven­dé­kei.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 16. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 6.

Nyitva tar­tás:
hét­köz­na­pon­ként 8-17 órá­ig.
06-30/659-23-23

Móra Ferenc Kulturális Központ
2730 Albertirsa Pesti út 85.