Móra Ferenc Kulturális Központ

Kiál­lí­tás hely­színe: Móra Ferenc Kul­tu­rá­lis Köz­pont, Albertirsa

Kiál­lí­tás címe: Egy har­ma­dik idő…
Kiál­lító művé­szek: Czene Márta és Szabó Ábel
Meg­nyitja: Muladi Bri­gitta

Köz­remű­ködők:
Alber­tirsai Művé­szeti Iskola növendékei.

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 16. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 6.

Nyitva tar­tás:
hét­köz­na­pon­ként 8–17 óráig.
06–30/659–23-23

Móra Ferenc Kul­tu­rá­lis Köz­pont
2730 Alber­tirsa Pesti út 85.