Móra Ferenc kultúrális központ Albertirsa

Móra Ferenc kultúrális központ Albertirsa

Kiál­lí­tás cí­me: Csontváry László Dániel át­irat­ban
Kiál­lító művé­sz: László Dániel
Meg­nyitja: Bráda Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész

Köz­remű­ködők:
Az al­ber­tirs­ai ze­ne­is­ko­la tag­jai

Kiál­lí­tás rö­vid le­írá­sa:
Csontváry több jól is­mert mű­ve mai szem­mel és hely­szí­ne­ken László Dániel fes­tő­mű­vész ál­tal be­mu­tat­va.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016 októ­ber 15. 11.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016 októ­ber 30.

Nyitva tar­tás: H-P: 9.00-16.00

Móra Ferenc mű­ve­lő­dé­si köz­pont Albertirsa,
2730 Albertirsa, Pesti út 85