Móra Ferenc kultúrális központ Albertirsa

Móra Ferenc kul­tú­rá­lis köz­pont Albertirsa

Kiál­lí­tás címe: Csont­váry László Dániel átirat­ban
Kiál­lító művé­sz: László Dániel
Meg­nyitja: Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművész

Köz­remű­ködők:
Az alber­tirsai zene­is­kola tagjai

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Csont­váry több jól ismert műve mai szem­mel és hely­szí­ne­ken László Dániel festőmű­vész által bemutatva.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016 októ­ber 15. 11.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016 októ­ber 30.

Nyitva tar­tás: H-P: 9.00–16.00

Móra Ferenc művelő­dési köz­pont Alber­tirsa,
2730 Alber­tirsa, Pesti út 85