Móra Ferenc kultúrális központ Albertirsa

Kiál­lí­tás címe: Csont­váry Lász­ló Dáni­el átirat­ban
Kiál­lító művé­sz: Lász­ló Dáni­el
Meg­nyitja: Brá­da Tibor Munkácsy-díjas fes­tő­mű­vész

Köz­remű­ködők:
Az alber­tirs­ai zene­is­ko­la tag­jai

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
Csont­váry több jól ismert műve mai szem­mel és hely­szí­ne­ken Lász­ló Dáni­el fes­tő­mű­vész által bemu­tat­va.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 15. 11.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. októ­ber 30.

Nyit­va tar­tás: H-P: 9.00–16.00

Móra Ferenc műve­lő­dé­si köz­pont Alber­tirsa,
2730 Alber­tirsa, Pes­ti út 85