MROE Kiál­li­tás októ­ber 16

Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének
“Kontrasztok” cí­mű ki­ál­lí­tá­sa – 50 mű­vész­ta­nár kö­zös or­szá­gos ki­ál­lí­tá­sa

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (1092 Budapest, Ráday u. 18.)
2015.október 16-november 7.
A ki­ál­lí­tást meg­nyi­tot­ta: Szalay József mű­vész­ta­nár, MROE el­nö­ke
Közreműködött:  Szabó Franciska fes­tő­mű­vész és csa­lád­ja
www.museum.hu/muzeum/953/Ferencvarosi_Helytorteneti_Gyujtemeny

Comments are closed.