MROE

Helyszín: TIT Galéria
Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének ki­ál­lí­tá­sa
Kiál­lí­tás cí­me: “Fény és ár­nyék”
Megnyitja: Szalay József fes­tő­mű­vész
Kurátor: Vincze Angéla fes­tő­mű­vész

Kiállítás meg­nyi­tó: ok­tó­ber 17-én, 15.00 óra.
A ki­ál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: no­vem­ber 2-ig, hét­köz­nap 10- 18 órá­ig.

1113, Budapest, Zsombolyai ut­ca 6, 1.em. (ön­kor­mány­zat­tal szem­ben)