Ren­dezte: Múze­um­ház, Győr
Kiál­lí­tás címe: SANCTUS
Kiál­lító művé­szek: Bor­bély Károly, Lebó Ferenc, Sipe­ki Zol­tán, Var­ga György
Meg­nyitja: Pápai Eme­se, művé­szet­tör­té­nész

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 15. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 20.
Nyit­va tar­tás: kedd-vasárnap 10.00–18.00 között

muzeumhaz_logo
A Káp­ta­lan domb és a Kár­me­li­ta temp­lom között a bel­vá­ros­ban, kb. tíz perc­re a vas­út­ál­lo­más­tól

Múze­um­ház, Győr, Bécsi Kapu tér 4.