Múzeumház

Ren­dezte: Múzeumház, Győr
Kiál­lí­tás cí­me: SANCTUS
Kiál­lító művé­szek: Borbély Károly, Lebó Ferenc, Sipeki Zoltán, Varga György
Meg­nyitja: Pápai Emese, mű­vé­szet­tör­té­nész

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. ok­tó­ber 15. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. no­vem­ber 20.
Nyitva tar­tás: kedd-vasárnap 10.00-18.00 kö­zött

muzeumhaz_logo
A Káptalan domb és a Kármelita temp­lom kö­zött a bel­vá­ros­ban, kb. tíz perc­re a vas­út­ál­lo­más­tól

Múzeumház, Győr, Bécsi Kapu tér 4.