Kovács Péter Balázs, “Szén­fest­mé­nyek” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: P. Sza­bó Ernő művé­szet­tör­té­nész

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A kiál­lí­tá­son szén­por­ral, akril­lal készült szén­fest­mé­nyek lát­ha­tó­ak kisebb-nagyobb méret­ben.

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014.09.18., 17:30
Kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014.10.14-ig
Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa:
kedd-szerda-csütörtök-péntek 10–18 óra között.

Meg­kö­ze­lít­he­tő: A Vörös­mar­ty tér­hez közel.
met­ro: M1, M2, M3, busz: 105, 15, 16

1051 Buda­pest, József nádor tér 8

Belvárosi Művészek Társasága tagjai és meghívott művészek kiál­lí­tása

Kiál­lí­tás címe: “Bel­vá­ro­si fények”
Meg­nyitja: Kovács Péter Balázs
Köz­re­mű­kö­dők:
Ola­jos Han­ga — hege­dű
Sza­bó Ger­gő — hege­dű

Kiál­lí­tás rövid leírá­sa:
A város éjsza­kai és nap­pa­li fényei a fes­té­szet esz­kö­ze­i­vel meg­je­le­nít­ve.

Meg­nyi­tó idő­pont­ja: 2014.10.17, 18:00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­he­tő: 2014.10.31.

Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tá­sa:
kedd-szerda-csütörtök-péntek 10–18 óra között.

Meg­kö­ze­lít­he­tő: a Vörös­mar­ty tér­hez közel.
met­ro: M1, M2, M3, busz: 105, 15, 16
1051 Buda­pest, József nádor tér 8