Nádor Galéria

Kovács Péter Balázs, “Szén­fest­mé­nyek” című kiál­lí­tása.
Meg­nyitja: P. Szabó Ernő művészettörténész

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A kiál­lí­tá­son szén­por­ral, akril­lal készült szén­fest­mé­nyek lát­ha­tóak kisebb-nagyobb méretben.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014.09.18., 17:30
Kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014.10.14-ig
Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tása:
kedd-szerda-csütörtök-péntek 10–18 óra között.

Meg­kö­ze­lít­hető: A Vörös­marty tér­hez közel.
metro: M1, M2, M3, busz: 105, 15, 16

1051 Buda­pest, József nádor tér 8

Bel­vá­rosi Művé­szek Tár­sa­sága tag­jai és meg­hí­vott művé­szek kiállítása

Kiál­lí­tás címe: “Bel­vá­rosi fények“
Meg­nyitja: Kovács Péter Balázs
Köz­remű­ködők:
Ola­jos Hanga — hegedű
Szabó Gergő — hegedű

Kiál­lí­tás rövid leírása:
A város éjsza­kai és nap­pali fényei a fes­té­szet esz­kö­ze­i­vel megjelenítve.

Meg­nyitó idő­pontja: 2014.10.17, 18:00
A kiál­lí­tás meg­te­kint­hető: 2014.10.31.

Kiál­lí­tás nyit­va­tar­tása:
kedd-szerda-csütörtök-péntek 10–18 óra között.

Meg­kö­ze­lít­hető: a Vörös­marty tér­hez közel.
metro: M1, M2, M3, busz: 105, 15, 16
1051 Buda­pest, József nádor tér 8