Nagykörű Galéria

Nagykörű Galéria

meghivo_tamasmaria
Kiál­lí­tás cí­me: “Ki dö­röm­böl az ég bol­to­zat­ján…” (Vörösmarty Mihály: A vén ci­gány)
Kiál­lító művé­sz: Tamás Mária

Meg­nyitja: Ries Zoltán

Közreműködők: Szász József ga­lé­ria­ve­ze­tő
Szabó László (gi­tár)

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. ok­tó­ber 7. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. no­vem­ber 12.

Nyitva tar­tás:
Szombatonként 16-18 óra kö­zött,
egyéb­ként elő­ze­tes meg­be­szé­lés alap­ján bár­mi­kor (Tel.: 06 56/494-165, 06 30 222 8038).

Nagykörű Galéria, 5065 Nagykörű (Jász-Nagykun-Szolnok me­gye), Rákóczi u. 29.
Megközelíthető Szolnokról köz­úton gép­ko­csi­val és me­net­rend­sze­rű au­tó­busz­já­rat­tal, ill. Fegyvernekről kom­pon.