Nagykörű Galéria

meghivo_tamasmaria
Kiál­lí­tás címe: “Ki döröm­böl az ég bol­to­zat­ján…” (Vörös­mar­ty Mihály: A vén cigány)
Kiál­lító művé­sz: Tamás Mária

Meg­nyitja: Ries Zol­tán

Köz­re­mű­kö­dők: Szász József galé­ria­ve­ze­tő
Sza­bó Lász­ló (gitár)

Meg­nyitó idő­pontja: 2016. októ­ber 7. 17.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2016. novem­ber 12.

Nyit­va tar­tás:
Szom­ba­ton­ként 16–18 óra között,
egyéb­ként elő­ze­tes meg­be­szé­lés alap­ján bár­mi­kor (Tel.: 06 56/494–165, 06 30 222 8038).

Nagy­kö­rű Galé­ria, 5065 Nagy­kö­rű (Jász-Nagykun-Szolnok megye), Rákó­czi u. 29.
Meg­kö­ze­lít­he­tő Szol­nok­ról köz­úton gép­ko­csi­val és menet­rend­sze­rű autó­busz­já­rat­tal, ill. Fegy­ver­nek­ről kom­pon.