Női vonal 2.

2013. októ­ber 18-október 25.

Pró­fé­ta Galéria-(1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.)
Női Vonal II.- cso­por­tos kiál­lí­tás
A kiál­lí­tást megnyitotta:Keserű Kata­lin művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dött: SZP-SZF
Mode­rá­tor: Cser­há­ti Ágnes

Kiál­lí­tó művé­szek:
Biká­csi Dani­el­la, Vin­c­ze Angé­la, Ben­czúr Ani­ta, Voj­nics Erzsé­bet, Csáth Anna­má­ria, Zöld Ani­kó, Csisz­ér Zsu­zsi, Deák Ilo­na, Ficsor Sarol­ta, Hán­sá­gi Hédi, Har­ma­ti Zsó­fia, Kese­rű Ilo­na, Knopf And­rea, Kovács Lola,Kopócsi Judit, Kraj­cso­vics Éva,Krón Zsu­zsa, Makó Judit, Maria B. Raunio, Mara Kin­ga Vil­lő, Matyus Dóra, Mayer Ber­ta, Mészá­ros Ágnes, Nádas Ale­xand­ra, Nav­ra­til Judit, Osgyá­nyi Róza, Osgyá­nyi Sára, Papa­ge­or­giu And­rea, Pin­tér­né Var­ga Zsu­zsan­na, Sch­ne­da­rek Réka, Sza­bó Fran­cis­ka, Szi­lárd Klá­ra, Tom­pai Ildi­kó, Tóth Ange­li­ka, Var­ga Edi­na, Var­ga Pat­rí­cia Miner­va, Vágó Mad­dol­na, Ványai Mag­dol­na, Vere­bics Ági, Vere­bics Kati, Végh­seő Klá­ra
www.profetagaleria.hu