NŐI VONAL V 2016

Női Vonal V.
Pró­fé­ta Galé­ria
(1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 3.)
2016. októ­ber 17– decem­ber 31.
A kiál­lí­tást meg­nyi­tot­ta:
Don­csev And­rás a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap alel­nö­ke
Köz­re­mű­kö­dött: Cser­nus Szil­via  ének,
Mor­vai Tamás  gitár
Kurá­tor: Vin­c­ze Angé­la fes­tő­mű­vész

Kiál­lí­tó művé­szek:
Biká­csi Dani­el­la, Vin­c­ze Angé­la, Ben­czúr Ani­ta, Voj­nics Erzsé­bet, Csáth Anna­má­ria, Zöld Ani­kó, Csisz­ér Zsu­zsi, Deák Ilo­na, Ficsor Sarol­ta, Hán­sá­gi Hédi, Har­ma­ti Zsó­fia, Ilo­na Kese­rű Ilo­na, Knopf And­rea, Kovács Lola, Kopó­csi Judit, Kraj­cso­vics Éva, Krón Zsu­zsa, Makó Judit, Maria B. Raunio, Mara Kin­ga Vil­lő, Matyus Dóra, Mayer Ber­ta, Mészá­ros Ágnes, Nádas Ale­xand­ra, Nav­ra­til Judit, Osgyá­nyi Róza, Osgyá­nyi Sára, Papa­ge­or­giu And­rea, Pin­tér­né Var­ga Zsu­zsan­na, Sch­ne­da­rek Réka, Sza­bó Fran­cis­ka, Szé­kely Móri Már­ta, Szi­lárd Klá­ra, Tom­pai Ildi­kó, Tóth Ange­li­ka, Var­ga Edi­na, Var­ga Pat­rí­cia Miner­va, Vágó Mag­dol­na, Ványai Mag­dol­na, Vere­bics Ágnes, Vere­bics Kata­ta­lin, Végh­seő Klá­ra
www.profetagaleria.hu