Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Kiál­lí­tás cí­me: Kapuk
Kiál­lító mű­ve­szek: Balogh István, Borbély Károly, Szunyogh László
Meg­nyitja: Prof.Dr. Rechnitzer János

Meg­nyitó idő­pontja: 2015. októ­ber 21. 18.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: 2015. novem­ber 21.

Nyitva tar­tás:

nyme logo
Az Apáczai Csere János Kar fő­épü­le­te, Cziráki Lajos Kiállítótér – a vas­út­ál­lo­más­tól a bel­vá­ro­son át tíz perc

Győr, Liszt Ferenc u. 42. 2. eme­let