október 13. | szombat

| 0 comments

15.00

Műterem Galéria
Budapest, 1023 Daru ut­ca 2/c. T: 06 1 335 05 36

Szavakkal és ké­pek­kel

Marosi Ilona ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: dr. Balázs Lívia

Életmű össze­fog­la­ló könyv­be­mu­ta­tó és ki­ál­lí­tás 104 db mű­tárgy, gra­fi­ka, réz­plasz­ti­ka, fest­mény bemutatása.Kötetlen be­szél­ge­tés a kép­ző­mű­vé­szet­ről.

Nyitva tar­tás: na­pon­ta 14–18 órá­ig.

ok­tó­ber 20-ig

17.00

Képcsarnok Kft. Prestige Galéria
Budapest, Falk Miksa u. 7.

20×20 Miniképek – 100 mű­vész

Megnyitja: dr. Feledy Balázs mű­vé­sze­ti író

Az el­múlt évek­hez ha­son­ló­an is­mét 100 mű­vészt ké­rünk föl, hogy 20x20cm-es al­ko­tá­sá­val ve­gyen részt a Magyar Festészet Napjának ün­ne­pén.

Nyitva tar­tás: H-P: 10–18 óra kö­zött, Szo: 10–13 órá­ig

ok­tó­ber 31-ig

Vélemény, hozzászólás?