október 13. | szombat

| 0 comments

15.00

Műte­rem Galé­ria
Buda­pest, 1023 Daru utca 2/c. T: 06 1 335 05 36

Sza­vak­kal és képekkel

Marosi Ilona kiállítása

Meg­nyitja: dr. Balázs Lívia

Életmű össze­fog­laló könyv­be­mu­tató és kiál­lí­tás 104 db műtárgy, gra­fika, réz­plasz­tika, fest­mény bemutatása.Kötetlen beszél­ge­tés a képzőművészetről.

Nyitva tar­tás: naponta 14–18 óráig.

októ­ber 20-ig

17.00

Kép­csar­nok Kft. Prest­ige Galé­ria
Buda­pest, Falk Miksa u. 7.

20x20 Mini­ké­pek – 100 művész

Meg­nyitja: dr. Feledy Balázs művé­szeti író

Az elmúlt évek­hez hason­lóan ismét 100 művészt kérünk föl, hogy 20x20cm-es alko­tá­sá­val vegyen részt a Magyar Fes­té­szet Nap­já­nak ünnepén.

Nyitva tar­tás: H-P: 10–18 óra között, Szo: 10–13 óráig

októ­ber 31-ig

Vélemény, hozzászólás?