október 14. hétfő

16.00
Pár­be­széd Háza, kápol­na
1085 Buda­pest, Horánsz­ky utca 20.

KAPU

Kal­már­né Horóczi Mar­git fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa
Meg­nyit­ja: Somo­gyi György művé­szet­tör­té­nész
Köz­re­mű­kö­dik: Kru­lik Esz­ter hege­dű­mű­vész
Nyit­va tar­tás: 15–19 órá­ig
2013. októ­ber 18-ig