október 14. hétfő

16.00
Pár­be­széd Háza, kápolna
1085 Buda­pest, Horánszky utca 20.

KAPU

Kal­márné Horó­czi Mar­git festőmű­vész kiál­lí­tása
Meg­nyitja: Somo­gyi György művé­szet­tör­té­nész
Köz­remű­kö­dik: Kru­lik Esz­ter hegedűmű­vész
Nyitva tar­tás: 15–19 óráig
októ­ber 18-ig

Comments are closed.