október 15. kedd

18.00 
Sem­mel­weis Sza­lon
1085 Buda­pest, Üllői út 26.

FÉNY ÉS ÁRNYÉK
Atlasz Gábor fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa

A fes­tő­vel beszél­get és a kiál­lí­tást
meg­nyit­ja: Sedi­ánsz­ky Nóra dra­ma­turg
A meg­te­kin­tés­hez a továb­bi napo­kon beje­lent­ke­zés szük­sé­ges:
tel.: +36 20 663 2055, rendezveny@semmelweis-univ.hu
2013. novem­ber 15-ig

18.00 
Karin­thy Sza­lon
1111 Buda­pest, Karin­thy Fri­gyes út 22.

60 – Gáll Ádám Munkácsy-díjas
fes­tő­mű­vész kiál­lí­tá­sa

Meg­nyit­ja:
Nyit­va tar­tás:
H-P 11–18 órá­ig, Szo: 10–14 órá­ig
2013. novem­ber 8-ig