október 17. csütörtök

17.00 
KULTI Sza­lon
1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1–3.   

„Psze­udo Csont­vá­ryk” kép­ha­mi­sít­vá­nyok – kiállítás 

Az Újbu­dai Kul­tu­rá­lis Inté­zet és Dr. Gegesi Kiss József bemu­tatja a „pszeudo-Csontváry” műveket.

18.00 
Gra­p­hi­soft Park | 58. sz. épü­let
1031 Buda­pest, Záhony utca 7.

A magyar közép­ge­ne­rá­ció és a szerb festőmű­vé­szek közös kiállítása

Meg­nyitja: Sonja Kos­tić a Szer­biai Képzőmű­vé­szek Orszá­gos Egye­sü­lete Igaz­gató Taná­csá­nak tagja
Köszöntőt mond: Kocsány János a Gra­p­hi­Soft Park vezér­igaz­ga­tója
Zene: Con­certo alla prima
Miro­slav Jovančić hegedű
Vere­bes György zon­gora
Mode­rá­tor: Cser­háti Ágnes
Nyitva tar­tás: 10-18h-ig
novem­ber 3-ig

18.30 
KULTI Sza­lon
1111 Buda­pest, Szent Gel­lért tér 1–3.   
Valló Péter: Csont­váry – avagy a világ­hó­dító hun – játékfilm