október 17. csütörtök

17.00 
KULTI Szalon
1111 Budapest, Szent Gellért tér 1-3.   

„Pszeudo Csontváryk” kép­ha­mi­sít­vá­nyok – ki­ál­lí­tás 

Az Újbudai Kulturális Intézet és Dr. Gegesi Kiss József be­mu­tat­ja a „pszeudo-Csontváry” mű­ve­ket.

18.00 
Graphisoft Park | 58. sz. épü­let
1031 Budapest, Záhony ut­ca 7.

A ma­gyar kö­zép­ge­ne­rá­ció és a szerb fes­tő­mű­vé­szek kö­zös ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Sonja Kostić a Szerbiai Képzőművészek Országos Egyesülete Igazgató Tanácsának tag­ja
Köszöntőt mond: Kocsány János a GraphiSoft Park ve­zér­igaz­ga­tó­ja
Zene: Concerto al­la pri­ma
Miroslav Jovančić he­ge­dű
Verebes György zon­go­ra
Moderátor: Cserháti Ágnes
Nyitva tar­tás: 10-18h-ig
no­vem­ber 3-ig

18.30 
KULTI Szalon
1111 Budapest, Szent Gellért tér 1-3.   
Valló Péter: Csontváry – avagy a vi­lág­hó­dí­tó hun – já­ték­film