október 18. péntek

10.00 
Kelenhegyi Művészház
1114 Budapest, Kelenhegyi út 12-14.

Koszorúzás, Matzon Frigyes
em­lék­táb­lá­já­nak ün­ne­pé­lyes ava­tá­sa

12.00 
1111 Budapest, Gárdonyi tér

Koszorúzás a Csontváry em­lék­táb­lá­nál

Köszöntőt mond:
Kiss Zoltán László, Jankovics Marcell

11.00-12.00 
Gellért Hotel, Zene te­rem
1114 Budapest, Szent Gellért tér 1.

Veres Sándor László ka­ma­ra ki­ál­lí­tá­sa

Vincze Angéla be­szél­get a ta­va­lyi élet­mű­dí­jas mű­vésszel és ta­nít­vá­nya­i­val: Atlasz Gáborral, Bukta Norberttel és Véssey Gáborral.

15.00 
Próféta Galéria 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 2.

„Női vo­nal II.” – kor­társ fes­tő­mű­vész­nők ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Keserü Katalin mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködik: SZP-SZF
Moderátor: Cserháti Ágnes
ok­tó­ber 25-ig

18.00 
Bartók’29 – Kiállítótér
1114 Budapest, Bartók Béla út 29.

Csontváry 160 Kortárs fes­té­sze­ti ki­ál­lí­tás

Ünnepi kö­szön­tő: Dr. Hoffmann Tamás pol­gár­mes­ter
Megnyitja: Bellák Gábor mű­vé­szet­tör­té­nész
Közreműködik: Harmónia Kvartet
20.00 óra – Egy Kiss Erzsi Zene
ok­tó­ber 31-ig

19.00 
 Art IX-XI Galéria
1114 Budapest, Bartók Béla út 1. 

A 60. vá­sár­he­lyi őszi tár­lat dí­ja­zott­ja­i­nak ki­ál­lí­tá­sa

Tárlatvezetést tart: Feledy Balázs mű­vé­szet­tör­té­nész
Nyitva tar­tás: H-P: 15-18 órá­ig
ok­tó­ber 22-ig

13.00 
Újbuda Galéria
1113 Budapest, Zsombolyai ut­ca 4.

Ada (Szerbia) XI. ke­rü­let test­vér vá­ro­sa mű­vé­sze­i­nek ki­ál­lí­tá­sa

Megnyitja: Gyurity Milán a Szerb Kulturális Központ ve­ze­tő­je
Köszöntőt mond: dr. Kupper András Újbuda al­pol­gár­mes­te­re
no­vem­ber 30-ig­­

Egész nap 

Újbuda Festészeti Ünnepe Óriás fest­mény re­pro­duk­ci­ók a Bartók Béla úton

Comments are closed.