október 22. kedd

19.00 
Róth Miksa Emlék­ház
1078 Buda­pest, Nefe­lejcs utca 26.

I. eme­let:
„Bal­lada” – Kor­társ üveg­festészeti kiál­lí­tás
Fel­kért üvegművészek

II. eme­let:
Élet­vo­nal 
A Magyar Kár­pitmű­vé­szek
Egye­sü­le­té­nek kiállítása

Köszöntőt mond: Len­csés Ida, Ferenczy-díjas kár­pitmű­vész, kurá­tor
Meg­nyitja: Dvor­szky Hed­vig művé­szet­tör­té­nész
Nyitva tar­tás: K-V: 14–18 óráig
novem­ber 10-ig

Comments are closed.