október 22. kedd

19.00 
Róth Mik­sa Emlék­ház
1078 Buda­pest, Nefe­lejcs utca 26.

I. eme­let:
„Bal­la­da” – Kor­társ üveg­festészeti kiál­lí­tás
Fel­kért üveg­mű­vé­szek

II. eme­let:
Élet­vo­nal 
A Magyar Kár­pit­mű­vé­szek
Egye­sü­le­té­nek kiál­lí­tá­sa

Köszön­tőt mond: Len­csés Ida, Ferenczy-díjas kár­pit­mű­vész, kurá­tor
Meg­nyit­ja: Dvorsz­ky Hed­vig művé­szet­tör­té­nész
Nyit­va tar­tás: K-V: 14–18 órá­ig
2013. novem­ber 10-ig